සිතක ‍තෙරෙපෙන සිතුවිලි අතරින් බිඳක්

Saturday, March 31, 2012

මගෙ ආදරය

"ලොවේ අන් කිසිම තැනකින් මා නොලඳ සෙනෙහස ඔබේ හද තුල මා වෙනුවෙන්ම නිරන්තරයෙන් රැඳි තිබුනි එහෙත්......... මිහිර හෙටත් ඒ සෙනෙහස මටම උරුම වේද කාටනම් කිව හැකිද එදිනට මා මැවු ලෝකය......... අනේ එයට කුමක්වේද" දිනක් මා දිහා බලා ගව්වක් පමණට සිත සොරාගෙන රෝස මල් යහානක සිහින තනි කෙරු පෙම්වතී........... මේ ලොවේ අන් අයට වඩා මම ඔබට ආදරය කළ බව හැගෙන්නෙ ඔබ ඔහු සමග සුලගිලි බැඳ යන විටය......... මා කියු එක වදනකින් මා එපා වීමට තරම් මා කළ පව කුමක්ද කියා කියනු මැන මට......... මේ ලොව ඔබ මට හැර තව කෙනෙකුට අයිති වන වග මං බලා සිටින්නෙ කෙලේසද කියනු මැන මට............ මා ඔබව මගේම කියා හාදු ගැනීමට කියන වචන ඔබ සිතුවේ වරදටයි එය මාගේ වරදක්ද........... ඔබ මා සමග සිට ඔහු ගැන කථා කරන විට මා සිතුවේ නැත මෙවන් විවසනයක් මා සිතුවෙද ඔබ හැර මට ආදරෙ කරන කෙනෙක් මේ ලොවේ නැතැයිකියා "මම ඔයාට ගොඩක් ආදරෙයි රත්තරං" කියා අමතනවිට මා සිතුවේ නැත ඔබ මට අහිමි වෙයිකියා ඉතින් ඇයි රත්තරං මේ දෑස අග කදූළු බිදු විතරක් තනි කර මාගේ ලොවින් සදහාටම ඇත්වී ගියේ....... ඔබ මාව අමතක කරත් රත්තරං......... මා ඔබව අමතක කරන්නෙ නෑ........ "මුළු හදින්ම මම ඇයට පෙම් කොට අනාගත සිහින මැව්වෙමි ඇය ........... වෙනත් කෙනෙකුට අයිති වන බව බලා දුක්වෙමි"

1 comment: